Article written by

One Response

  1. Enriqueta at | | Reply

    Personalment crec que no s’ha de convidar a cap polític directament perquè l’ANC és apolítica i ja ha convidat a tots els catalans.

    La cadena humana és feta per persones que tenen totes la mateixa rellevància. El Sr. Mas ha de ser un més i si és dona el cas de què vulgui anar-hi, ni tan sol és necessari que li facin una foto.

    Com persona és un més del poble, però com a polític és un assalariat que ha de lluitar per fer possible la nostra voluntat.

    A la Teresa Forcades, no la hi ha convidat com a persona individual sinó com a grup i com grup ha de respondre. És com si en comte de convidar al Sr. Mas s’hi hagués convidat a Convergència.

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply