Article written by

One Response

  1. […] demanava una reflexió i un canvi en l’estratègia. S’ho preguntava l’altre dia en Guifré (“Si surt el ‘Sí’, baixarà ERC del burro?”), uns dies després jo també li suggeria un canvi a través d’un seqüència lògica de fets i […]

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply